Xadka Dakhliga

Si aad xaq ugu yeelato kaalmada dakhliga ee HomeHelpMN, dakhliga qoyskaaga waa inuu ka hooseeyaa xadka dakhliga ee hoos lagu xusay.

Si aad u aragto xadka gobolkaaga, ku qor magaca degmada goobta raadinta.